Được 23-24 điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2019 nên đăng ký trường nào?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đang lúc này các bạn thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2019 băn khoăn không biết nên chọn vào trường nào. Đối với những bạn đạt được tầm 23-24 điểm nên tham khảo bài viết bên dưới để lựa chọn trường tốt nhất.
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm