English in a minute (bài 1-16)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
English in a minute (bài 1-16)
English in a minute là một chương trình dạy Tiếng Anh của đài VOA. Mỗi một bài học được gói gọn trong thời gian khoảng 1 phút, nói về 1 thành ngữ hay được dùng tại Mỹ.
Xem thêm các thông tin về English in a minute (bài 1-16)