English in a minute (bài 33-50)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
English in a minute (bài 33-50)
English in a minute là serie video học thành ngữ Anh - Mỹ của đài VOA, được cập nhật thường xuyên. Mỗi video có thời lượng khoảng 1 phút, học về 1 thành ngữ hay được dùng tại Mỹ.
Xem thêm các thông tin về English in a minute (bài 33-50)