File Excel biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2018

File Excel biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi năm 2018 (.Xls) ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP để các bạn tiện tra cứu mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới nhanh và chính xác nhất.
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm