Giáo án An toàn giao thông lớp 5 - Bài 1: Hệ thống báo hiệu đường bộ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Giáo án An toàn giao thông lớp 5 - Bài 1: Hệ thống báo hiệu đường bộ giúp học sinh hiểu ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của hệ thống báo hiệu đường bộ. Từ đó, có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường bộ khi đi đường.