Giáo án dạy thêm tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 266,6 KB 13/09/2019 2:41:13 CH
Tài liệu giáo án chương trình dạy thêm tiếng Anh 9 chương trình mới thí điểm của bộ GD&ĐT gồm chi tiết cụ thể dạy thêm tại nhà trường môn tiếng Anh lớp 9 cả năm học tương ứng với 35 tuần học.