Giáo án Sinh học 10 bài 12: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Sinh học 10 bài 12: Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh được trình bày logic giúp các em học sinh hiểu được cách điều khiển sự đóng, mở của tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào.
Giáo án Sinh học lớp 10 Xem thêm