Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 8: Chính tả Nghe - viết - Bàn tay dịu dàng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Chính tả lớp 2: Bàn tay dịu dàng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình xây dựng bài giảng trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm