Giáo án Tiếng việt 4 tuần 29: Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tiếng việt 4 tuần 29: Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô chuẩn bị bài giảng cho các tiết học đạt hiệu quả cao.