Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 4: Kể chuyện - Một nhà thơ chân chính

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Kể chuyện lớp 4 bài: Một nhà thơ chân chính đươc biên soạn chi tiết rõ ràng cho các thầy cô tham khảo giảng dạy cho mỗi tiết học hiệu quả.
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm