Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 15/01/2018 7:52:45 CH
Giáo án Tin học 9: Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động được soạn khá chi tiết, phù hợp với nội dung chương trình học trong sách giáo khoa Tin học 9 dành cho các thầy cô sử dụng.