Giáo án Tin học lớp 1 bài 10: Ôn tập chuột máy tính và thực hành Trò Chơi Tangram

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tin học lớp 1 bài 10: Ôn tập chuột máy tính và thực hành Trò Chơi Tangram là bài giảng môn tin học lớp 1, giúp các thầy cô công tác chuẩn bị giảng dạy trên lớp thêm hiệu quả.
Giáo án Tin học 1 Xem thêm