Giáo án Tin học lớp 2 bài 17: Ôn tập học kì 1

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tin học lớp 2 bài 17: Ôn tập học kì 1 là bài giảng môn tin học lớp 2, giúp các thầy cô công tác chuẩn bị giảng dạy trên lớp thêm hiệu quả.
Giáo án Tin học 2 Xem thêm