Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 2: Thủ tục trong Logo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Tin học lớp 5 Chương 7 bài 2: Thủ tục trong Logo được biên soạn chuẩn kỹ năng, kiến thức trình bày khoa học hỗ trợ cho các thầy cô thuận tiện trong việc tham khảo và xây dựng các tiết học giúp học sinh nhanh chóng hiểu bài. Mời các thầy cô cùng tham khảo.
Giáo án Tin học 5 Xem thêm