Giáo án Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Giáo án Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo 189 KB 21/07/2015 10:24:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo giúp các em viết được công thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hòa, công thức tính chu kỳ của con lắc lò xo, công tính thức động năng và cơ năng của lò xo.
Xem thêm các thông tin về Giáo án Vật lý 12 bài 2: Con lắc lò xo
Giáo án Vật lý lớp 12 Xem thêm