Giáo trình môn Sức bền vật liệu

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Giáo trình môn Sức bền vật liệu
Sức bền vật liệu là một môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ...
Xem thêm các thông tin về Giáo trình môn Sức bền vật liệu