Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Công Thương vừa ban hành biểu mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, mời các bạn cùng tham khảo.
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm