Giấy chuyển viện

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Giấy chuyển viện 85 KB 20/06/2014 3:30:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu giấy chuyển bệnh viện là mẫu giấy được bệnh viện tuyến thấp gửi tới bệnh viện tuyến trên về việc chuyển bệnh nhân lên điều trị tại bệnh viện tuyến trên vì lý do bệnh viện không đủ trang thiết bị để chữa trị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ra viện tại đây.
Xem thêm các thông tin về Giấy chuyển viện
Thủ tục hành chính Xem thêm