Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu đăng ký kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu được ban hành theo Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu đơn.
Thủ tục hành chính Xem thêm