Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa dùng để gửi lên Bộ Công Thương xin cấp giấy phép. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm