Giấy giới thiệu trả trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giấy giới thiệu trả trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng dùng để đề nghị BHXH tỉnh (thành phố) chi trả tiếp trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng. Mời các bạn tải về.
Thủ tục hành chính Xem thêm