Hiểm hoạ không ngờ khi con ngồi xoè kiểu chữ W

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nếu bạn thấy con có tư thế ngồi chữ W, hãy nhanh chóng sửa cho trẻ để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ. Và rèn cho bé các tư thế ngồi phù hợp sau đây.
Làm cha mẹ Xem thêm