Hồ sơ xét tuyển Đại học - Cao đẳng 2016 gồm những gì?

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Hồ sơ xét tuyển Đại học - Cao đẳng 2016 gồm những gì?
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hồ sơ xét tuyển Đại học, cao đẳng năm 2016 đối với thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển qua bưu điện gồm: Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.