Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hóa đơn Giá trị gia tăng là Mẫu số 01GTKT3/001 do Cục thuế phát hành, theo đó nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm