Học thành ngữ tiếng Anh qua VOA: Skating on Thin Ice

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Học thành ngữ tiếng Anh qua VOA: Skating on Thin Ice sẽ giúp các bạn học được thành ngữ mới với định nghĩa đầy đủ và minh họa Video đi kèm, giúp các bạn học tiếng Anh nhanh và dễ dàng hơn.
Học tiếng Anh qua video VOA Xem thêm