Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 14: Numbers up to 100

Học Toán Tiếng Anh lớp 1 bài 14: Numbers up to 100. Tài liệu nhằm mục đích hỗ trợ học sinh lớp 1 phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học môn toán. Mời các bạn tham khảo.