Hướng dẫn cách tính phụ cấp đặc thù, ưu đãi đối với nhà giáo mới nhất 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cách tính phụ cấp đối với giáo viên mới nhất kèm theo Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH thực hiện Nghị định 113/2015/NĐ-CP về phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo công lập sẽ có hiệu lực từ ngày 25/9/2017. Nội dung hướng dẫn cụ thể mời các bạn tham khảo.
Văn bản giáo dục Xem thêm