Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 3/2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ ngày 03/03/2017, Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Luật đất đai sẽ chính thức có hiệu lực. Mời các bạn tham khảo.
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm