Hướng dẫn cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cấp giấy phép lao động qua mạng cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ có hiệu lực thực thi vào ngày 02/10/2017. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép lao động qua mạng Internet.
Lao động - Tiền lương Xem thêm