Hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm mục đích, yêu cầu, nội dung tiến hành đại hội, các bước tiến hành... để các bạn tham khảo.
Thủ tục hành chính Xem thêm