Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong bài viết này VnDoc.com sẽ hướng dẫn các bạn làm thủ tục để đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân qua mạng trên phần mềm TNCN 3.3.0. Người thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân để được cấp mã số thuế cá nhân thì cần phải đăng ký thuế. Nếu người nộp thuế đã có mã số thuế, có thể tiếp tục sử dụng mã số đó để thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm