Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo thông tư 22

VnDoc xin giới thiệu đến các thầy cô chi tiết cách ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo thông tư 22 và kèm theo các mẫu đánh giá học sinh tiểu học về mọi mặt năng lực, phẩm chất đạo đức. Mời thầy cô cùng tham khảo.
Biểu mẫu Xem thêm