Hướng dẫn làm bài giảng điện tử

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Hướng dẫn làm bài giảng điện tử 2,9 MB 06/04/2015 4:27:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hướng dẫn làm bài giảng điện tử là bộ tài liệu giúp hướng dẫn các thày cô giáo trong việc soạn thảo giáo án điện tử dựa trên phần mềm PowerPoint qua việc thiết kế các slide.
Xem thêm các thông tin về Hướng dẫn làm bài giảng điện tử
Tin học văn phòng Xem thêm