Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org 9,2 MB
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Với 15 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp phần mềm phục vụ doanh nghiệp, công ty Cổ phần MISA cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ đào tạo sử dụng OpenOffice.org
Xem thêm các thông tin về Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org
Giáo dục - Học tập Xem thêm