Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục thành phố Hà Nội mới nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 7/3/2019, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm