Kể lại câu chuyện Đôi giày ba ta màu xanh theo lời của em

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Kể lại câu chuyện Đôi giày ba ta màu xanh là tài liệu tham khảo cho các em học sinh củng cố kỹ năng cho bài văn kể chuyện lớp 4.
Tập làm văn lớp 4 Xem thêm