Kiến thức chứng khoán

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Kiến thức chứng khoán 327,1 KB
Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn.
Xem thêm các thông tin về Kiến thức chứng khoán
Kinh tế - Xã hội Xem thêm