Lập dàn ý bài văn miêu tả ngôi trường của em lớp 5

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dàn ý bài văn tả ngôi trường lớp 5 được trình bày chi tiết cụ thể giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện hoàn thiện các bài văn tả cảnh, tả ngôi trường. Mời các em cùng tham khảo.
Tập làm văn lớp 5 Xem thêm