Lịch sử Việt Nam thời kỳ Bắc triều Nam triều

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nam-Bắc triều là tên gọi chỉ một giai đoạn lịch sử Việt Nam có sự phân tranh giữa hai triều đại Nam-Bắc giữa nhà Mạc và nhà hậu Lê.
Lịch Sử Việt Nam Xem thêm