Liên 3 có được kê khai thuế không?

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Liên 3 có được kê khai thuế không? 186 KB 05/08/2016 3:51:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Các thủ tục về sử dụng hóa đơn được các bạn trong ngành kế toán sử dụng rất nhiều, liên 1 lưu tại cuống, liên 2 giao cho khách hàng, còn liên 3 đưa khách hàng ký tên vào làm căn cứ xác nhận thanh toán và dùng để lưu nội bộ. Vậy liên 3 có được kê khai thuế không? Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Liên 3 có được kê khai thuế không?
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm