Luật An ninh Quốc gia 2004

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật An ninh Quốc gia 2004 288,2 KB 05/11/2018 9:01:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 đã ban hành Luật số 32/2004/QH11. Luật này quy định về an ninh quốc gia. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết để nắm được chi tiết của Luật an ninh quốc gia.
Xem thêm các thông tin về Luật An ninh Quốc gia 2004
An ninh trật tự Xem thêm