Luật công an nhân dân 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật công an nhân dân 2019 340,6 KB 11/12/2018 3:59:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật công an nhân dân mới nhất vừa được chủ tịch nước công bố qua pháp lệnh tại cuộc họp báo ngày 12/12/2018. Theo đó Luật công an nhân dân sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.
Xem thêm các thông tin về Luật công an nhân dân 2019
An ninh trật tự Xem thêm