Luật đặc xá sửa đổi

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật đặc xá sửa đổi 240,9 KB 07/11/2018 10:39:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dự thảo Luật đặc xá được trình Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Sau đây là toàn văn Dự thảo Luật đặc xá, mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Luật đặc xá sửa đổi
An ninh trật tự Xem thêm