Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 1,4 MB 19/02/2016 7:43:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 quy định mới về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân của doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, ... Mời các bạn tham khảo và tải về.
Xem thêm các thông tin về Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
Doanh nghiệp Xem thêm