Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 686 KB 12/05/2015 4:38:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội thông qua quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật; được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
Xem thêm các thông tin về Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm