Luật thương mại số 36/2005/QH11

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật thương mại số 36/2005/QH11 1 MB 14/04/2016 8:29:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội ban hành năm 2005, điều chỉnh hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Luật thương mại 2005 sẽ bao gồm các điều khoản quy định chi tiết của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Luật thương mại số 36/2005/QH11
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm