Lupus ban đỏ - căn bệnh nguy hiểm ít được biết đến

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của tác nhân lạ. Mắc lupus ban đỏ hệ thống, hệ thống miễn dịch mất khả năng phân biệt lạ - quen và chống lại cơ thể.
Da và phần phụ Xem thêm