Lưu ý khi xông khí dung cho trẻ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Lưu ý khi xông khí dung cho trẻ 291 KB 04/09/2015 3:43:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thời tiết thay đổi, bệnh hô hấp gia tăng ở trẻ. Bên cạnh điều trị bằng thuốc uống, xông khí dung cũng là biện pháp hữu hiệu. Tuy nhiên cũng có một số lưu ý khi xông khí dung cho trẻ sau.
Xem thêm các thông tin về Lưu ý khi xông khí dung cho trẻ
Bệnh trẻ em Xem thêm