Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: 25 bài nghe ngắn thú vị

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nằm trong bộ tài liệu luyện kỹ năng nghe tiếng Anh cơ bản, tài liệu Luyện nghe tiếng Anh cơ bản gồm 25 truyện ngắn tiếng Anh kèm audio mp3 cực dễ nghe, dễ đọc giúp các bạn cải thiện kỹ năng nghe hiệu quả.
Luyện nghe tiếng Anh Xem thêm