Lý thuyết và bài tập Hình học lớp 11: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Lý thuyết và bài tập Hình học lớp 11: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. Với tài liệu này các bạn học sinh sẽ nắm được kiến thức cơ bản của chương 1 phần hình học lớp 11, đồng thời nâng cao kỹ năng trả lời các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm.
Toán lớp 11 Xem thêm